Viktor Zubkov’s working visit to Nizhny Novgorod

PhotoRelease
At meeting
Viktor Zubkov (center) at meeting on prospects of Russian NGV market
Vitaly Markelov (center) at meeting
At meeting
At meeting
Pavel Zavalny, Chairman of State Duma Committee on Energy
At meeting
At meeting
At meeting
At meeting
At meeting
At meeting
Viktor Zubkov
At meeting
At meeting
At meeting
Viktor Zubkov speaking to journalists
Visit to factory of GAZ Group
Visit to factory of GAZ Group
Visit to factory of GAZ Group
Visit to NGV exhibition at specialized motor vehicle unit of Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod
Visit to NGV exhibition at specialized motor vehicle unit of Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod
Visit to NGV exhibition at specialized motor vehicle unit of Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod
NGV exhibition at specialized motor vehicle unit of Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod
Viktor Zubkov (second left) and Vitaly Markelov (left) during visit to factory of GAZ Group
Visit to factory of GAZ Group
Visit to factory of GAZ Group
Visit to factory of GAZ Group
At meeting