Kamchatka

Photo
Alexander Ananenkov, Deputy Chairman of Gazprom’s Management Committee
Alexander Ananenkov and Alexey Kuzmitsky, Governor of Kamchatka Krai
Drilling rig in Nizhne-Kvakchikskoye field
Drilling rig in Nizhne-Kvakchikskoye field
Drilling rig in Nizhne-Kvakchikskoye field
Drilling rig in Nizhne-Kvakchikskoye field
During working meeting with participation of Kamchatka Krai Governor in Petropavlovsk-Kamchatsky
Kamchatka mountains
Gazprom’s delegation visits drilling rig in Nizhne-Kvakchikskoye field
Petropavlovsk-Kamchatsky
Working meeting
Working meeting
Working meeting
Working meeting
Sobolevo – Petropavlovsk-Kamchatsky gas pipeline route
Drilling start-up ceremony in Nizhne-Kvakchikskoye field
Drilling start-up ceremony in Nizhne-Kvakchikskoye field
Drilling start-up ceremony in Nizhne-Kvakchikskoye field
Drilling rig in Nizhne-Kvakchikskoye field
Drilling rig in Nizhne-Kvakchikskoye field
Drilling rig in Nizhne-Kvakchikskoye field
Drilling start-up ceremony in Nizhne-Kvakchikskoye field
Drilling start-up ceremony in Nizhne-Kvakchikskoye field
Kamchatka mountains
Alexander Ananenkov, Deputy Chairman of Gazprom’s Management Committee