Results of 18th Severnoye Siyaniye Festival summarized in Yugorsk

PhotoNews from projects and regions
Awarding Festival Grand Prix
Severnoye Siyaniye Festival participants
Lapushki dance band
Alexander Sklez (Gazprom Transgaz Yugorsk)
Pyotr Sozonov and Svyatoslav Belza at opening ceremony of 18th Severnoye Siyaniye Festival
Jury member Natalya Bannova
Gorlitsa folk song ensemble
Anna Soltanova (Gazprom Dobycha Nadym)
Maxim Kulyashov and Ruslana Sultanova (Gazprom Transgaz Yugorsk)
Junior group of Credo dance & sports club