Fields

FieldsPipelines

Description: showhide

Yamal megaproject

Bovanenkovskoye field

Eastern Gas Program

Chayandinskoye field

Kamchatka

Kovyktinskoye field

Sakhalin III

Sakhalin II

Algeria

Bolivia

Iraq

Kazakhstan

Kyrgyzstan

Prirazlomnoye field

Serbia

Shtokmanovskoye field

Uzbekistan

Urengoyskoye field

Vietnam

Yuzhno-Russkoye field

Zapolyarnoye field